13- Ortak-Yetkili Ad/Soyad Değişikliği(LTD.)

Değişiklik;

(a) Mahkeme kararı ile olmuşsa, değişikliği gösterir kesinleşme şerhli mahkeme kararı ( mahkeme ya da noter onaylı örneği 1 asıl, 1 fotokopi),

(b) Evlilik nedeniyle olmuşsa; Evlilik cüzdanının noter onaylı örneği veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı yada E-Devletten alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği (2 asıl)

(c) Boşanma nedeniyle olmuşsa; Boşanmanın kesinleştiği mahkeme kararı veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı yada E-Devletten alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği (2 adet asıl)

About Author