Hakkımızda

Batı Antalya’nın Birleştirici Gücü

1998 yılında 600 üyenin imzası ile Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası kuruluşu ile ilgili bakanlığı başvuru yapılmış ve 1999 yılında gerekli izin alınarak yasal süreç başlamıştır.

Meslek gruplarının oluşturulması ve seçim sürecinin tamamlanmasının ardından tüzel kişiliği tamamlanan Odamız, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda bulunan Kumluca Ticaret Siciline kayıtlı üyelere ait dosyaların alınmasıyla 22 Eylül 1999 tarihinde faaliyetlerine resmen başlamıştır.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Sicil Memurluğu yetki alanı;
Bakanlığın 10/07/2000 tarih ve 2000/53 sayılı onayı ile Finike ilçesini, 11/12/2000 tarih ve 2000/89 sayılı onayı ile Demre (Kale) ilçesini ve 06/11/2001 tarih ve 2001/74 sayılı onayı ile Kaş ilçesini içerecek şekilde genişletilerek hizmetlerine devam etmiştir.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odasının sorumluluklarının yasal dayanağı 18.05.2004 tarihli 5174 sayılı kanun ve bu kanunla çıkarılan yönetmeliklerdir. Bütün bunlar odaların görev ve belgelendirme hizmetlerinin uygulama yöntemlerini ortaya koymaktadır. Bunun dışında Kumluca TSO nun üst birliği “TOBB” Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odalar için oluşturulmuş diğer mevzuatlar Kumluca Ticaret ve Sanayi Odasının faaliyetlerinin kapsam ve kurallarını belirlemektedir.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odasının temel amacı varlık sebebi olan üyelerinin; müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak ve dayanışmayı korumak amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

Odamızda 12 Meslek Komitesi bulunmaktadır. Her bir meslek komitesinin bir başkanı, bir başkan yardımcısı ve 8 meslek grubunda 4 meslek grubunda 5 üye bulunmaktadır. Meslek Komiteleri dört yılda bir yapılan seçim sonucu belirlenmektedir.

KUTSO Meclisi, bir başkan, iki başkan yardımcısı olmak üzere 32 kişiden oluşmakta, Oda Yönetim Kurulu bir başkan, iki başkan yardımcısı olmak üzere 9 kişiden oluşmaktadır. KUTSO Meclis Başkanı Fahri Özen ve Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hüdavendigar Günay’dır.

Değişime açık olmak ve çağdaş yönetim sistemlerinin, üyelerimize, özellikle küçük ve orta boy işletmelerimize yaygınlaştırılması, Odamızın ana hedeflerindendir. Toplam kaliteyi hedefleyen Odamız, hizmette kaliteyi daha üst seviyeye çıkartma şartlarını yerine getirmenin heyecanını, üyelerimizle ve toplumun her kesimiyle paylaşmanın mutluluğunu yaşamaktadır.

Odamızın misyon ve vizyonu gereği, üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için yürüttüğü faaliyetler çağdaş odacılık faaliyetleri kapsamında değerlendirilmelidir. Bu faaliyetler; üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik olarak sunduğu hizmetler olup, zaman, mekân ve tercihlere göre farklılıklar gösterebilmektedir. Paydaş beklentileri doğrultusunda yeni hizmetlerin ve sunum biçimlerinin geliştirilmektedir.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası olarak belirlediğimiz kalite politikamız ve bunları destekleyen kalite hedeflerine ulaşmayı, kurmuş olduğumuz Kalite Yönetim Sistemlerinin işleyişini, sürekliliğini ve gelişmesini standartlara ve kurumumuzun yapısına uygun olarak yapılacağını ve bunlar için gerekli olan kaynakları ayıracağımızı taahhüt ediyoruz.