2- ŞUBE AÇILIŞI

❗❗❗ ŞUBE AÇILIŞI İÇİN; AÇILACAK ŞUBENİN İŞ KONUSU İLE MERKEZİN İŞ KONUSU AYNI OLMALIDIR, FARKLI İŞ KONUSUNDA FAALİYET GÖSTERİLMESİ DURUMUNDA BAŞKA UNVAN ALTINDA YENİ BİR KAYIT OLUŞTURULMASI GEREKLİDİR.

ŞUBE AÇILIŞI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1. Gerçek kişiler için (2.1)ODA KAYIT BEYANNAMESİ   (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış)

2. (2.2)MESLEK GRUBU LİSTESİ   (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış)

3. (2.3)DİLEKÇE   (Kayıt olacak kişiler tarafından imzalanmış)

4. T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi   (1 adet)

5. E devletten (barkotlu) veya Muhtardan onaylı ikametgâh belgesi   (1 adet asıl)

6. Fotoğraf   (2 adet)

7. Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda NVİ’den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir. Bu durumda olan yetkililer için fiziki imza beyanı talep edilmeyecektir. (4/3/2022 tarihli 72558467 sayılı Bakanlık Genelgesi) Kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda temin edilememesi halinde Ticaret sicil müdürlüğünce veya Noter tarafından düzenlenmiş unvan altında imza beyannamesi (1  adet asıl). Beyannameyi Mersis talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.

8. Şubenin açılacağı İlgili Vergi Dairesinden  VERGİ GÖRÜNTÜLEME BELGESİ (2 adet asıl)

9- Gerçek kişi yabancı uyruklu ise;

a ) Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (2 adet asıl)  ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi (2 adet asıl); adresi yurtdışında ise adresi gösterir (2.4)BEYAN

b ) Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (2 adet asıl)

c ) Fotoğrafı (2 adet)

 ***https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden (BAŞVURULAR — KURULUŞ BAŞLAT — ŞUBE) elektronik başvurusu yapmanız gerekiyor. ***

About Author