1- Yeni kuruluş(LTD.)

LİMİTED ŞİRKET YENİ KAYIT 1. Tüzel kişiler için  (1.1) ODA KAYIT BEYANNAMESİ (Müdürler tarafından imzalanmış) 2.  (1.2) MESLEK GRUBU LİSTESİ (Müdürler tarafından imzalanmış) 3.  (1.3) DİLEKÇE (Müdürler tarafından imzalanmış) 4.  Kurucular tarafından imzalı Ticaret Sicili Müdürlüğü Tarafından onaylanmış  Limited Şirket Sözleşmesi (1…

Devamını oku

2- Şube Açılışı(LTD.)

Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 120; GEREKLİ EVRAKLAR 1) Tüzel kişiler için (2.1) Oda Kayıt Beyannamesi(Şube yetkileri tarafından imzalanmış) 2) (2.2)Meslek grubu listesi( Şube yetkileri tarafından imzalanmış) 3) (2.3)Dilekçe ( Şube yetkileri tarafından imzalanmış) 4) Şube…

Devamını oku

3- Merkez Nakli(LTD.)

Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 111; GEREKLİ EVRAKLAR 1) Kayıtlı bulunan Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınan Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenmiş sicil özetini gösterir 111 madde belgesi (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)…

Devamını oku

4- Şirket Sözleşmesi Tadili(LTD.)

Şirket sözleşmesi değişikliğinin tesciline ilişkin başvuruda, müdürlüğe aşağıdaki belgeler verilir (TSY-92): 2) Noter onaylı (4.2)Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 asıl 2 fotokopi) Tek pay sahipli şirketlerde toplantıda hazır bulunan pay sahibinin veya temsilcisinin de toplantı tutanağını imzalaması zorunludur. (Yönetmelik Madde…

Devamını oku

5- Sermaye Artırımı(LTD.)

Sermayenin 2/3’nün  kaybedilmesi durumunda  Derhâl toplantıya çağrılan genel kurul, a) Sermayenin üçte biri ile yetinilmesine ve Türk Ticaret Kanunun 473 ilâ 475 inci maddelerine göre sermaye azaltımı yapılmasına, b) Sermayenin tamamlanmasına, c) Sermayenin artırılmasına, karar…

Devamını oku

6- Sermaye Azaltımı(LTD.)

 GEREKLİ EVRALAR  A- Esas sermayenin azaltılması ile birlikte eş zamanlı olarak sermaye artırımı yapılmaması halinde tescil başvurusunda müdürlüğe aşağıdaki belgeler verilir (TSY-96): 2) Sermayenin azaltılmasına ilişkin şirket müdürleri raporunun onaylandığı ve sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağının…

Devamını oku

7- Hisse Devri(LTD.)

GEREKLİ EVRAKLAR 2) Sermaye payının devrine onay veren Noter onaylı (7.2)Genel Kurul Toplantı Tutanağı  (1 asıl 2 fotokopi).Tek pay sahipli şirketlerde toplantıda hazır bulunan pay sahibinin veya temsilcisinin de toplantı tutanağını imzalaması zorunludur. (Yönetmelik Madde 26) . 3) (7.3)Hazır Bulunanlar…

Devamını oku

9- Adres Değişikliği(LTD.)

*** Adres değişikliğinde başka bir ilçeye adres değişecekse merkez nakli evraklarını doldurunuz. 2) Noter onaylı (9.3)Müdürler Kurulu Kararı veya Noter onaylı (9.4)Genel Kurul Toplantı Tutanağı ( 1 asıl 2 fotokopi) 3) Genel kurul kararı ile adres değişikliği yapılacaksa a) (9.5)Hazır Bulunanlar Listesi 1…

Devamını oku

15- Şube Unvan Değişikliği(LTD.)

GEREKLİ EVRAKLAR 2) Noter onaylı (15.2)Müdürler Kurulu Kararı  veya (15.3)Genel Kurul Toplantı Tutanağı  (1 asıl 2fotokopi ) 3) Genel kurul kararı ile unvan değişikliği yapılacaksa a) (15.4)Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl-1 adet fot.)Tek pay sahipli şirketlerde (Değişik ibare:RG-9/10/2020-31269)  genel…

Devamını oku

16- Şube Müdür Tayini(LTD.)

GEREKLİ EVRAKLAR *** ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE TÜZEL KİŞİ SEÇİLEMEZ 2) (16.3)Genel Kurul Toplantı Tutanağı   ( Noter onaylı 1 asıl 2 fotokopi ) 3)(16.4)Hazır Bulunanlar Listesi ( 1 adet asıl-1 adet fotokopi) Tek pay sahipli şirketlerde (Değişik ibare:RG-9/10/2020-31269)  genel…

Devamını oku

17- Şube İş Konusu Değişikliği(LTD.)

GEREKLİ EVRAKLAR 2) Noter onaylı (17.2)Müdürler Kurulu Kararı  veya (17.3)Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 asıl 2 fotokopi) 3) Genel kurul kararı ile değişiklik yapılacaksa a) (17.4)Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl-1 fot.) Tek pay sahipli şirketlerde (Değişik ibare:RG-9/10/2020-31269)  genel kurul toplantısına…

Devamını oku

18- Şube Kapanış(LTD.)

GEREKLİ EVRAKLAR 2) Noter onaylı MÜDÜRLER KURULU KARARI veya (18.3)Genel Kurulu Toplantı Tutanağı (1asıl 2fotokopi) 3) Genel kurul kararı ile şube kapanışı yapılacaksa a) (18.4)Hazır Bulunanlar Listesi (Genel Kurul Kararı alındı  ise -1 adet asıl) Tek pay sahipli şirketlerde (Değişik ibare:RG-9/10/2020-31269)  genel…

Devamını oku

19- Bağımsız Denetçi Tescili(LTD.)

2) Noter onaylı (19.2)Genel Kurul Toplantı Tutanağı  (1 asıl 2 fotokopi ) 3) (19.3)Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl-1 adet fot.) Tek pay sahipli şirketlerde (Değişik ibare:RG-9/10/2020-31269)  genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlu değildir. (Yönetmelik Madde 14) 4) Çağrılı genel…

Devamını oku

20 – İnternet Sitesi Tescili

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1524 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca internet sitesi açılmasına ve bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine…

Devamını oku

23- Tasfiyeden Dönüş(LTD.)

Ticaret Sicili Yönetmeliği (Madde 104):  Anonim şirketlerin sona ermelerine, tasfiyelerine, ek tasfiyelerine ve tasfiyeden dönmelerine ilişkin yönetmeliğin 86 ila 89 uncu madde hükümleri limited şirketlere de uygulanır. GEREKLİ EVRAKLAR 2) Noter onaylı (23.2)Genel Kurul  Toplantı Tutanağı (1…

Devamını oku

24- Tasfiye Sonu Kapanış(LTD.)

Ticaret Sicili Yönetmeliği (Madde 104- Madde 86/2): GEREKLİ EVRAKLAR 2) Noter onaylı (24.2)Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 adet asıl 2 adet fotokopi) 3) (24.3)Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl-1 adet fot.). Tek pay sahipli şirketlerde (Değişik ibare:RG-9/10/2020-31269)  genel kurul toplantısına katılabilecekler…

Devamını oku