18- Şube Müdür Tayini

(ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE TÜZEL KİŞİ SEÇİLEMEZ)

GEREKLİ EVRAKLAR

2) Noter onaylı (18.2)Yönetim Kurulu Şube Müdür Tayini Kararı(1 asıl 2 fotokopi )

3) Seçilen müdür yeni bir kişi ise

– Seçilen yetkili kişi veya kişilerin imza örneklerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan verilerden elektronik ortamda temin edilememesi halinde Ticaret sicil müdürlüğünce veya Noter tarafından düzenlenmiş unvan altında imza beyannamesi (1  adet asıl). (Beyannameyi Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.

– T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),

– E devletten veya Muhtardan onaylı ikametgah belgesi ( 2 adet asıl),

– Fotoğraf (2 adet), 

4) Pay sahipleri dışından seçilen şube yetkililerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı (18.3)Beyan Belgesi

Şube Müdürü Yabancı Uyruklu İse;

Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl) veya  adresi yurtdışında ise adresi gösterir (18.4)beyan

Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

 Fotoğrafı (4 adet)

-Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi (1 adet asıl)

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

About Author