1- Kuruluş(Koop)

4. Ticaret Sicili Müdürlüğünce onaylanmış ve İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü’nden onaylı ana sözleşme,(2 adet asıl) 5. İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü’nün izin yazısı (aslı veya noter onaylı örneği) 6. Ortakların; a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus…

Devamını oku

2- Şube Açılışı(Koop)

BAŞKA BİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE KAYITLI KOOPERATİFİN MÜDÜRLÜĞÜMÜZ SINIRLARI İÇERİSİNDE ŞUBE AÇILIŞI 3.  Dilekçe (Kooperatif yetkilileri tarafından imzalanmış)İndir 5. Şube yetkililerinin; a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet asıl), b) Muhtardan veya e-devletten alınmış…

Devamını oku

3.MERKEZ NAKLİ

4) Kayıtlı bulunan Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınan Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenmiş sicil özetini gösterir 111 madde belgesi (1 adet asıl – 1 adet fotokopi) 7) Genel Kurul çağrılı ise Yönetim Kurulu…

Devamını oku

4. GENEL KURUL

TESCİLE TABİ GENEL KURUL 2) Genel kurul toplantı tutanağı noter tasdikli (TTK 64/4 – 375/f ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) Genel Kurul tutanağı elde yazılmışsa bilgisayarda temize çekerek notere onaylatınız ) (1asıl 2 fotokopi)İndir 4)…

Devamını oku

7. ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

3) Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres değişikliği söz konusu ise; İlgili belediyeden alınan kooperatifin güncel adresini gösterir Numarataj Belgesi (1 asıl 1 fotokopi). Belgede tescilli eski adresinde belirtilmesi zorunludur. Eski adres olmayan belgeler kabul…

Devamını oku

9. TASFİYEYE GİRİŞ

TASFİYE GİRİŞ 1) Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalı)İndir 4) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı, 5) Yönetim Kurulu Gündem Kararı,(2 adet fotokopi) ve varsa Genel kurula üyelerin davet edildiği elden tebliğ tutanağı, posta ile yapılan tebliğ,…

Devamını oku

10.TASFİYE SONU

2. Tasfiye sona ilişkin genel kurul toplantı evrakları; c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı, ç) Yönetim Kurulu/Tasfiye Kurulu Gündem Kararı (2 fotokopi) d) Genel kurula üyelerin davet edildiği elden tebliğ tutanağı, posta ile yapılan tebliğ,…

Devamını oku