6- Adres Değişikliği(A.Ş.)

Adres değişikliğinde başka ilçeye adres değişikliği söz konusu ise merkez nakli evraklarını doldurunuz.

2. Adres değişikliğine ilişkin noter onaylı (6.3)Yönetim Kurulu Kararı (1 asıl – 2 fotokopi)

3. Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres değişikliği söz konusu ise;

İlgili belediyeden alınacak Numarataj Belgesi (1 asıl 1 fotokopi).Belgede tescilli eski adres ve yeni adres yer almak zorundadır aksi halde işlem yapılmayacaktır.

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

About Author