10- Sigarota Acenteliği Tescili / Feshi(A.Ş.)

SİGORTA ACENTELİĞİ TESCİLİ

2) Noter onaylı acentelik vekâletnamesi (1 asıl – 2 fotokopi),

SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ

2) Noter onaylı acentelik sözleşmesi fesihnamesi (1 asıl – 2 fotokopi)

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor. 

About Author