10- İŞ YERİNİ BAŞKA BİR GERÇEK KİŞİYE DEVRİ

DEVİR EDEN KİŞİ İÇİN

1.     (6.1)DİLEKÇE(Devir  eden kişi tarafından imzalanmış)

2.     Bağlı olduğu vergi dairesinden işyerini başka bir kişiye bütün aktif ve pasifi ile devir ettiğine ilişkin tutulan yoklama tutanağı aslı

 DEVİR ALAN GERÇEK KİŞİ İÇİN

1.       (6.2)DİLEKÇE(Devir  alan kişi tarafından imzalanmış)

2.       Bağlı olduğu vergi dairesinden işyerini başka bir kişiye bütün aktif ve pasifi ile devir aldığına ilişkin tutulan yoklama tutanağı aslı,vergi levhası fotokopisi

3.       Gerçek kişi için (6.3)ODA KAYIT BEYANNAMESİ (devir alan kişi tarafından imzalanmış)

4.       (6.4)MESLEK GRUBU LİSTESİ (devir alan kişi tarafından imzalanmış)

5.       (6.5)DİLEKÇE (devir alan kişi tarafından imzalanmış)

6.       T.C. Kimlik fotokopisi gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2adet)

8.       E devletten (barkotlu) veya Muhtardan alınan yerleşim yeri belgesi  (2 adet asıl)

9.       Devir alan kişiye ait Fotoğraf (4 adet)

10.     Devir alan kişinin Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından veya Noterden düzenlenmiş unvan altında  imza beyannamesi (1 asıl-1 fotokopi)  (İmza Beyanını Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

11. Ticari işletmenin devrine ilişkin Noter Onaylı Devir Sözleşmesi (Ticaret Sicil Yönetmeliği madde 133’ e göre: Bir ticari işletmenin devrine ilişkin devir sözleşmesi yazılı şekilde yapılır ve aşağıdaki hususlar yer alır:

a) Tarafların adı ve soyadı veya unvanı ile tebligat adresi
b) Ticari işletmenin sözleşme dışında bırakılan unsurları
c) Ticari işletmenin bir bütün olarak ve devamlılığını sağlayacak şekilde devredildiğine ilişkin şartsız beyan

d) Ticari işletmenin satış fiyatı ve ödeme şartları

NOT: Ticari işletmenin devrinde, devredilen işletmenin malvarlığına dahil olan tapu, gemi fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların devralan adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla, müdürlük tarafından ticari işletmenin devrinin tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere derhal bildirilir (TSY-135/5)

 *** https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden (BAŞVURULAR — DEĞİŞİLİK BAŞLAT — FİRMAYI SEÇİNİZ — DEĞİŞİKLİK BAŞLAT — İŞLETME DEVRİ) elektronik başvuru yapmanız gerekiyor. 

About Author