20- Şube Kapanışı

GEREKLİ EVRAKLAR

2) Noter onaylı (20.2) Yönetim Kurulu Şube Kapanış Kararı(1 asıl 2 fotokopi )

3) Merkezi başka bir Sicil Müdürlüğünde ise şube kapanış kararını imzalayan yönetim kurulu üyelerinin seçiminin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor. 

About Author