18- Şube Kapanış(LTD.)

GEREKLİ EVRAKLAR

2) Noter onaylı MÜDÜRLER KURULU KARARI veya (18.3)Genel Kurulu Toplantı Tutanağı (1asıl 2fotokopi)

3) Genel kurul kararı ile şube kapanışı yapılacaksa

a) (18.4)Hazır Bulunanlar Listesi (Genel Kurul Kararı alındı  ise -1 adet asıl) Tek pay sahipli şirketlerde (Değişik ibare:RG-9/10/2020-31269)  genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlu değildir. (Yönetmelik Madde 14)

b) Çağrılı genel kurullarda (18.5)Gündem Kararı 2 adet fotokopi) ve varsa gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri (Çağrısız genel kurullarda gündem kararına gerek yoktur.)

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

About Author