3- MERKEZ NAKLİ

GERÇEK KİŞİLERİN MERKEZ NAKLİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1. Gerçek kişiler için (3.1)ODA KAYIT BEYANNAMESİ (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış) (Odaya kayıt için) veya  Eczacılar odasına kaydı olan Eczacıların; Eczacılar odasından aldıkları kayıt belgesi aslını sicil müdürlüğümüze ibraz etmeleri gerekir.

2. (3.2)MESLEK GRUBU LİSTESİ (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış)

3. (3.3)DİLEKÇE (Kayıt olacak kişiler tarafından imzalanmış)

4. Eski Sicil Müdürlüğünce Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenmiş izin yazısı(1asıl – 1 fotokopi)

5. T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet)

6. E devletten (barkotlu) veya Muhtardan onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl)

7. Fotoğraf (2 adet)

8. Ticaret sicil müdürlüğünce veya Noter tarafından düzenlenmiş unvan altında imza beyannamesi (1  adet asıl) . Beyannameyi Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.

9. Naklin gerçekleştireceği ilgili Vergi Dairesi’nden vergi görüntüleme belgesi (2 adet asıl)

11- Gerçek kişi yabancı uyruklu ise;

a ) Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (2 adet asıl)  ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi (2 adet asıl); adresi yurtdışında ise adresi gösterir (3.4)BEYAN

b ) Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (2 adet asıl)

c ) Fotoğrafı (2 adet)

*** https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden (BAŞVURULAR — DEĞİŞİKLİK BAŞLAT — FİRMAYI SEÇİNİZ — MERKEZ NAKLİ BAŞVURUSU) elektronik başvuru yapmanız gerekiyor. 

About Author