19- Şube Ünvan Değişikliği(A.Ş.)

GEREKLİ EVRAKLAR

2) Noter onaylı (19.2)Yönetim Kurulu Şube Ünvan Değişikliği Kararı ( 1 asıl 2 fotokopi )

3) Merkez Unvan Değişikliği, Birleşme veya nevi değişikliği evraklarından birer adet fotokopi

4) Merkez unvan değişikliği, Birleşme veya nevi değişikliğinin ilan edildiği Sicil gazeteleri veya ilan metinleri

5) Kararı imzalayan yönetim kurulu üyelerinin seçiminin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor. 

About Author