1- KAYIT

* KAYIT İÇİN GERÇEK KİŞİ TACİR OLAN KİŞİLERDE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMALARI (1.SINIF TÜCCAR) ZORUNLULUĞU BULUNMAKTADIR. İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE VERGİ KAYDI BULUNANLARIN KAYDI YAPILMAMAKTADIR. (T.T.K. Md.11-15-18-64-68) * Gerçek kişi tacirlerin birden fazla faaliyet konusu…

Devamını oku

2- ŞUBE AÇILIŞI

❗❗❗ ŞUBE AÇILIŞI İÇİN; AÇILACAK ŞUBENİN İŞ KONUSU İLE MERKEZİN İŞ KONUSU AYNI OLMALIDIR, FARKLI İŞ KONUSUNDA FAALİYET GÖSTERİLMESİ DURUMUNDA BAŞKA UNVAN ALTINDA YENİ BİR KAYIT OLUŞTURULMASI GEREKLİDİR. ŞUBE AÇILIŞI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 1. Gerçek…

Devamını oku

3- MERKEZ NAKLİ

GERÇEK KİŞİLERİN MERKEZ NAKLİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 1. Gerçek kişiler için (3.1)ODA KAYIT BEYANNAMESİ (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış) (Odaya kayıt için) veya  Eczacılar odasına kaydı olan Eczacıların; Eczacılar odasından aldıkları kayıt belgesi aslını sicil…

Devamını oku

4- ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

A) ADRES DEĞİŞİKLİĞİ 1. (4.3)DİLEKÇE (Kayıt olan kişi tarafından imzalanmış) 2. Bağlı olduğu vergi dairesinden yeni adresi gösteren Vergi Görüntüleme  (2 adet asıl) ***https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden (BAŞVURULAR — DEĞİŞİKLİK BAŞLAT — FİRMA SEÇİNİZ — DEĞİŞİKLİK BAŞLAT) elektronik başvuru…

Devamını oku

5- AD/SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ

1. (4.2)DİLEKÇE (kayıtlı kişi tarafından imzalanmış) 2. Değişiklik   a. Mahkeme kararı ile olmuşsa, değişikliği gösterir kesinleşme şerhli Mahkeme Kararı ( Mahkeme ya da Noter onaylı örneği 2 asıl)   b. Evlilik nedeniyle olmuşsa; Evlilik cüzdanının noter…

Devamını oku

8-SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ

1. (4.8)DİLEKÇE (Kayıt olan kişi tarafından imzalanmış) İkrazatçılık yapan gerçek kişilerin değişiklik işlemlerinde Hazine Müsteşarlığı’nın izin yazısıyla ikrazatçı beyannamesinin aslı veya noter onaylı örneği (2 adet asıl) 2. (4.9)SMMM sermaye tespit raporu (2 adet) ve mali müşavir faaliyet…

Devamını oku

9- SİGORTA ACENTALIĞI TESCİL/FESHİ

SİGORTA ACENTELİĞİ TESCİLİ 1.     (5.1)DİLEKÇE (kayıtlı kişi tarafından imzalanmış) 2.     Noter onaylı Acentelik Vekâletnamesi (1 asıl- 1 fotokopi) *** https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden (BAŞVURULAR — DEĞİŞİLİK BAŞLAT — FİRMAYI SEÇİNİZ — ACENTALIK İŞLEMİ BAŞLAT) elektronik başvuru yapmanız gerekiyor. …

Devamını oku

11. HALEFİYET

b) Yeni yetkilinin imza örneği/imza beyanı (Kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza kaydının bulunmaması veya kaydın temin edilememesi halinde, ilgililerin imzaları, fiziki olarak notere onaylattırılmak veya herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğünde yazılı beyanda bulunmak…

Devamını oku

12- KAYIT SİLDİRME (TERKİN)

1.   Ticaret sicili kaydının silinmesi için (7.1)DİLEKÇE (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmış)(1 adet asıl) 3.     Vergi kaydının kapatıldığına dair vergi dairesinde alınan görüntüleme belgesi (2 adet asıl) * Vefat nedeniyle kapanış talebinde ölüm belgesi, veraset ilamı veya noterden…

Devamını oku