4- Şirket Sözleşmesi Tadili(LTD.)

Şirket sözleşmesi değişikliğinin tesciline ilişkin başvuruda, müdürlüğe aşağıdaki belgeler verilir (TSY-92):

2) Noter onaylı (4.2)Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 asıl 2 fotokopi) Tek pay sahipli şirketlerde toplantıda hazır bulunan pay sahibinin veya temsilcisinin de toplantı tutanağını imzalaması zorunludur. (Yönetmelik Madde 26)

3) Şirket sözleşmesinin değişen maddelerinin yeni şeklini içeren (4.3)tadil metni ( 2 adet asıl)

3) (4.6)Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl-1 fotokopi) Tek pay sahipli şirketlerde (Değişik ibare:RG-9/10/2020-31269) Hazır Bulunanlar Listesinin hazırlanması zorunlu değildir. (Yönetmelik Madde 14)

4) Çağrılı genel kurullarda (4.7)Gündem Kararı (2 adet fotokopi) ve varsa gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri (Çağrısız genel kurullarda gündem kararına gerek yoktur.)

5) Amaç – Konu değişikliği yapılıyorsa, ana faaliyet alanı değişecekse oda için  (4.4)MESLEK GRUP DEĞİŞİKLİĞİ DİLEKÇESİ(Müdürler tarafından imzalanmış) ve (4.5) MESLEK GRUBU LİSTESİ (Müdürler tarafından imzalanmış), Vergi dairesinden yeni NACE kodunu gösteren mükellef görüntüleme belgesi aslı.

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

About Author