21- Olağan Genel Kurul(LTD.)

2) Tescile tabii husus yoksa (21.2)DİLEKÇE ( Müdürler tarafından imzalı-kaşeli 2 adet )

3) Noter onaylı (21.3)OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI  ( 1 asıl 2 fotokopi )

4) (21.4)Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl-1 adet fot.) Tek pay sahipli şirketlerde (Değişik ibare:RG-9/10/2020-31269)  genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlu değildir. (Yönetmelik Madde 14)

5) Çağrılı genel kurullarda (21.5)Gündem Kararı (2 adet fotokopi) ve varsa gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri (Çağrısız genel kurullarda gündem kararına gerek yoktur.)

Not: Tescile tabii husus var ise https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

About Author