1- Yeni Kayıt(A.Ş.)

Bir Anonim Şirketin kuruluşunun tesciline ilişkin başvuru, Bakanlığın izniyle kurulacak olan anonim şirketlerde iznin alınmasını, diğer şirketlerde şirket sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüğünce veya Noterce onaylanmasını izleyen otuz gün içinde yapılır. Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça…

Devamını oku

2- Şube Açılışı(A.Ş.)

1. Tüzel Kişiler için (2.1)Oda Kayıt Beyannamesi(Şube yetkilileri tarafından imzalanmış), 2.  (2.2)Meslek Grubu Listesi(Şube yetkilileri tarafından imzalanmış), 3.  (2.3) Dilekçe (Şube yetkilileri tarafından imzalanmış),  4. Şube açılışına ilişkin noter onaylı (2.4)Yönetim Kurulu Kararı( 1 asıl – 2 fotokopi) 5. Pay…

Devamını oku

3- Merkez Nakli(A.Ş.)

1. (3.1)Oda Kayıt Beyannamesi (Yetkililer tarafından imzalanmış), 2. (3.2)Meslek Grubu Listesi (Yetkililer tarafından imzalanmış), 3. (3.3)Dilekçe (Yetkililer tarafından imzalanmış),  4. Kayıtlı olduğunuz Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenmiş belge  (1 adet asıl – 1 adet…

Devamını oku

7- Hisse Devri(A.Ş.)

Not: Anonim şirketlerde hisse devri zorunlu değildir talep edilmesi durumunda tescilsiz ilan edilir. Ancak anonim şirket tek ortaklı bir anonim şirket olacaksa, tek ortaklı olan anonim şirketin ortağı değişecekse veya tek ortaklı olan anonim şirket…

Devamını oku

8- Sermaye Arttırımı(A.Ş.)

Ticaret Sicili Yönetmeliği (Madde 72- Madde 73) A) Anonim şirketlerde, sermaye artırımının tescili; esas sermaye sisteminde genel kurul, kayıtlı sermaye sisteminde ise sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına ilişkin yönetim kurulu kararının alınmasını izleyen otuz gün içinde yönetim…

Devamını oku

9- Sermaye Azaltımı(A.Ş.)

Ticaret Sicili Yönetmeliği (Madde 79) (1) Esas sermayenin azaltılması ile birlikte eş zamanlı olarak sermaye artırımı yapılmaması halinde tescil başvurusunda müdürlüğe aşağıdaki belgeler verilir. a)Esas sözleşme değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun…

Devamını oku

12- Müdür Ataması

Şirket ana sözleşmesinde hüküm bulunması şartıyla; 2. Noter onaylı (12.2)Yönetim Kurulu Müdür Ataması Kararı( 1 asıl 2 fotokopi ), 3. Pay sahipleri dışından seçilen müdürlerin (12.3)görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgesi, Bu belgelerde; a)…

Devamını oku

15. Bağımsız Denetçi Tescili

2) Noter onaylı (15.2)Genel Kurul Toplantı Tutanağı  (TTK 64/4 – 375/f 422/2 ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) (1 adet asıl – 2 adet fotokopi) 3) (15.3)Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl-1 adet fot.) Tek pay sahipli şirketlerde (Değişik ibare:RG-9/10/2020-31269)  genel kurul toplantısına…

Devamını oku

16 – İnternet Sitesi Tescili

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1524 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca internet sitesi açılmasına ve bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine…

Devamını oku

18- Şube Müdür Tayini

(ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE TÜZEL KİŞİ SEÇİLEMEZ) GEREKLİ EVRAKLAR 2) Noter onaylı (18.2)Yönetim Kurulu Şube Müdür Tayini Kararı(1 asıl 2 fotokopi ) 3) Seçilen müdür yeni bir kişi ise – Seçilen yetkili kişi veya kişilerin imza örneklerinin…

Devamını oku