Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası olarak genç işsizliği ile mücadelemizi uluslararası boyutta sürdürmekteyiz.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası olarak genç işsizliği ile mücadelemizi uluslararası boyutta sürdürmekteyiz.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası olarak genç işsizliği ile mücadelemizi uluslararası boyutta sürdürmekteyiz. Ortağı olduğumuz AB projesi, Fransa, Ukrayna, Karadağ, Gürcistan ve Türkiye’den 40 gencin ve gençlik çalışanın katılımıyla Gürcistan’da gerçekleşti. İlçemizi temsilen 2 gençlik çalışanı ve 6 gencimiz projeye katılım sağladı. Katılımcılar hem beceri geliştirme eğitimi aldılar hem de çeşitli etkinliklerle kültürümüzü ve İlçemizi tanıtma fırsatı yakaladılar. Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki ortaklarımızla genç işsizliği ile mücadele etmeye yönelik eğitim programlarımız 2024 yılında da devam edecektir, hedefimiz bu iş birliğini odalar bazında daha geniş kitlelere yaymaktır.

NEET Gençliği kimlerden oluşur?

En savunmasız genç gruplarından biri hiç kuşkusuz NEET gençliği olarak bilinen, işte veya eğitimde yer almayan gençlerden oluşmaktadır. NEET gençleri ne tür bir işe başvururlarsa başvursunlar, işgücü piyasalarında gerekli olan becerilerden yoksun olduklarından ötekileşme ve dışlanma sorunları ile karşı karşıya kalmaktadırlar. NEET gençlerinin istihdam edilebilmesinin önündeki engelleri kaldırmada gerekli olan Çapraz Beceriler tipik olarak belirli bir iş, görev, akademik disiplin veya bilgi alanı ile özel olarak ilişkili olmadığı düşünülen ve çok çeşitli durumlarda ve çalışma ortamlarında kullanılabilen becerilerdir. Bu becerilere birkaç örnek verilecek olursa:

•Eleştirel ve yenilikçi düşünce

• Kişiler arası beceriler (ör. Sunum ve iletişim becerileri, organizasyon becerileri, takım çalışması vb.)

• Kişisel beceriler (ör. Öz disiplin, coşku, sebat, öz motivasyon, vb.)

• Küresel vatandaşlık (ör. Hoşgörü, açıklık, çeşitlilik, kültürlerarası anlayış vb.)

• Bilgiyi bulma ve bilgiye erişme, ayrıca medya içeriğini analiz etme ve değerlendirme gibi medya ve bilgi okuryazarlığı.

Buna göre projemizin hedefleri:

-Katılımcıların Erasmus + Programı ve Temel Eylemleri hakkındaki bilgilerini artırmak.

– NEET gençliğinin çapraz becerilerini geliştirmek.

-Katılımcıları Liderlik ve Takım Yönetimi yetkinlikleri ve yöntemleri ile donatmak.

-Gençliği kişilerarası becerilerle donatmak: Geri Bildirime Duyarlılık, İlişki Yönetimi, İş Etiği, İşbirliği, Beden Dili

-Onları uluslararası gruplara dahil ederek ve pratikleri yerine getirerek daha özgüvenli ekip çalışanları haline getirmek.

-Daha iyi işbirliği ve müzakere için sosyal ve iletişim becerilerini geliştirmek.

– Gençleri daha verimli çalışmalarına yardımcı olacak teknik becerilerle donatmak.

– Erasmus + programına aktif olarak katılmalarını teşvik etmek.

Bu proje, Erasmus+ programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir.

About Author