Gürcistan menşeli 5605.00 gtip li metalize iplikler için dampinge karşı vergi

Gürcistan menşeli 5605.00 gtip inde sınıflandırılan Dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri ithalatında dampinge karşı kesin önlemin uygulanmasına karar verilmiştir.

Read More

TOBB Manşet Haberleri

About Author