Tasfiye ve Birleşmeye İlişkin Alacaklılara Çağrı İlanlarının Elektronik Ortamda Yayına Gönderilmesi Eğitimi Yapıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü işbirliği ile Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde (MERSİS) hazırlanan ilanların elektronik ortamda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesine iletilmesi hizmeti 01.07.2020 tarihinde devreye alındı ve yaklaşık 2,5 Milyon ilan bu metotla yayınlandı.

About Author