Geliştirme Ziyaretleri Tamamlanan Oda/Borsalara Yeni Akreditasyon Standardı Eğitimi yapıldı

Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında 8 Aralık 2023 tarihine kadar akreditasyon sistemi geliştirme ziyareti tamamlanan Oda/Borsalara, standart gerekliliklerini yeniden gözden geçirmek adına 12-13 Şubat 2024 tarihlerinde TOBB’da Yeni Akreditasyon Standardı Eğitimi düzenlendi.​

About Author