4.6.9.12. Dönem Oda/Borsalara Stratejik Planlama/İş Planları Risk Yönetimi Eğitimi yapıldı

Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında 4.-6.-9.-12. dönem akredite Oda/Borsalara yönelik olarak 7-8 Ağustos 2023 tarihlerinde TOBB’da Stratejik Planlama/İş Planları Risk Yönetimi Eğitimi düzenlendi.

About Author