“İhracatta yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri KUTSO’da görüşüldü.

“İhracatta yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri KUTSO’da görüşüldü.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri ÖZEN üretim ve ihracatın, bölgenin ve ülkenin ekonomik kalkınması için önemsendiğini, KUTSO’nun temsil ettiği üyeler ve iş dünyası yararına, gelecek hedeflerini belirlenerek stratejik planlamanın acilen devreye alınması konusunda TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda, 365 Oda ve Borsa tarafından belirlenen özel sektörün sorunları ve çözüm önerileri Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve ilgili bakanlara ilettiğini söyledi.

Başkan Fahri ÖZEN ihracat yapan işletmelerin ve üyelerimizin yaş sebze meyve ihracatında yaşanan gümrük ve analiz sıkıntılarının tarım sektöründeki sorunların çokluğu ve kısa sürede çözüme ulaşmaması sektörel olarak zorlukları da beraberinde getirdiğini söyledi. Toplantıya katılan bölgemiz ihracatçıları ve üyelerimiz yaşadıkları sorunları Başkan Fahri ÖZEN’e aktardılar.

Başkan Fahri ÖZEN konuşmasında şunları söyledi;” TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın bölgemiz ile alakalı detaylı rapor istemesi bizler için sevindirici bir gelişme olduğunu ve en kısa sürede bu toplantıda görüştüğümüz konular hakkında ayrıntılı raporu hazırlayıp değerli bakanımıza teslim edeceğiz.

Sonuç olarak, Türkiye’de meyve-sebze sektörünün gelişmesi arzulanan bir durumdur. Bu gelişmenin sağlanabilmesi için öncelikle hedeflerimizin belirlenmesi, bu hedeflere ulaşma konusunda var olan engellerin tespit edilmesi ve bu engellerin nasıl ortadan kaldırılacağı konusunda çözüm yolları üretilmesi gerekmektedir.”

Toplantının sonunda görüşülen konular rapor haline getirilecek. Hazırlanan bu rapor daha sonra Fahri ÖZEN başkanlığındaki bir heyet tarafından ilgili bakanlıklara iletilecek.

About Author