Categories Gelen Duyurular

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 2020/17 Kararı – Coronavirüs (Covid-19) Salgınından Korumak ve Yayılmasını Engellemek İçin Alınması Gereken Tedbirler

ANTALYA
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No: 2020/17
Karar Tarihi: 07/04/2020

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından “Covid-19 salgını ile ilgili önlemler kapsamında İlimizdeki işyerlerinin açılış-kapanış saatlerinin düzenlenmesi” hususunda yapılan müşterek çalışma sonuçları ışığında gerekli değerlendirmeyi yapmak ve kararları almak amacıyla; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 07.04.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.

GÜNDEM:
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Coronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için; İlimizdeki işyerlerinin açılış-kapanış saatlerinin düzenlenmesinin kararlaştırılması.

KARAR:
1. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, Coronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için; İlimizdeki işyerlerinin açılış-kapanış saatlerinin düzenlenmesi hususunda, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan müşterek çalışma sonuçları ışığında;
Kurulumuzun 24.03.2020 tarihli ve 2020/05 no.lu kararının 1. maddesinde yer alan “… İlimizdeki tüm marketlerin 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermesine, …” hususunun yanı sıra, 08.04.2020 Çarşamba günü saat 09:00’dan itibaren;
   a. Açılış ve kapanış saatleri daha önce düzenlenmiş olan (hal, eczane, market, büfe vb.) işyerleri ile ilgili düzenlemelerin uygulanmasına devam edilmesine,
   b. İlimiz dâhilindeki diğer işyerlerinden; 
     – Perakende gıda satışı yapan ve yukarıda belirtilen düzenlemeler dışında kalan (et ve balık ürünleri satış yeri, manav, kuruyemişçi, şarküteri vb.) işletmelerin, hafta içi ve hafta sonlarında 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermesine,
     – Perakende olarak LPG tüpü ve su satışı yapan işletmelerin, hafta içi ve hafta sonlarında 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermesine,
     – Perakende olarak, inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, kozmetik, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kuyum, kırtasiye, otomotiv ve otomotiv yan sanayi ürünleri satan ve son tüketiciye hizmet veren sigorta, emlak, seyahat acentesi vb. diğer işletmelerin, hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet vermesine, hafta sonu ise kapalı olmasına,
     – Perakende olarak zirai ilaç, tohum, gübre satışı yapan işletmelerin, hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet vermesine, hafta sonu ise kapalı olmasına,
     -Toptan satış ve mal dağıtımı yapan işyerleri, inşaat ve üretim yapan tesisler (gıda imalathaneleri, sanayi tesisleri, matbaalar, tarımsal üretim yapan tesisler) ile sağlık ürünleri ve medikal ürünler satan işyerlerinin, COVID-19 salgını sebebiyle yapılan düzenlemeler çerçevesinde gerekli önlemlerin alınması kaydıyla, çalışma saatlerinin kendileri tarafından belirlenmesine,
   c. Açılış ve kapanış saatleri ile ilgili tereddüt oluşması durumunda, Antalya Ticaret İl Müdürlüğü’ne müracaat edilmesine,
2. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin genel kolluk, belediye zabıta teşkilatları ve ilgili meslek kuruluşlarınca koordineli bir şekilde yapılmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
3. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;
   a. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
   b. Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası uygulanmasına,
   c. Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
   d. İş yerlerine Kapatma/Ruhsat İptali işlemi uygulanmasına,

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca 07.04.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.
 

Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur.

About Author