17- Şube İş Konusu Değişikliği(LTD.)

GEREKLİ EVRAKLAR

2) Noter onaylı (17.2)Müdürler Kurulu Kararı  veya (17.3)Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 asıl 2 fotokopi)

3) Genel kurul kararı ile değişiklik yapılacaksa

a) (17.4)Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl-1 fot.) Tek pay sahipli şirketlerde (Değişik ibare:RG-9/10/2020-31269)  genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlu değildir. (Yönetmelik Madde 14)

b) Çağrılı genel kurullarda (17.5) Gündem Kararı ( 2 adet fotokopi) ve varsa gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri (Çağrısız genel kurullarda gündem kararına gerek yoktur.)

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

About Author