4- ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

A) ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1. (4.3)DİLEKÇE (Kayıt olan kişi tarafından imzalanmış)

2. Bağlı olduğu vergi dairesinden yeni adresi gösteren Vergi Görüntüleme  (2 adet asıl)

***https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden (BAŞVURULAR — DEĞİŞİKLİK BAŞLAT — FİRMA SEÇİNİZ — DEĞİŞİKLİK BAŞLAT) elektronik başvuru yapmanız gerekiyor

B) GÜNCELLEME (NUMARATAJ) SONUCU ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres güncellemesi söz konusu ise;

1. İlgili belediye tarafından alınan Numarataj Belgesi (Numarataj belgesinde Eski adres (Tescilli adres) yer almak zorundadır. Eski adres gösterilmez ise işlem yapılamayacaktır. )

NOT: Mersis başvurusu sicil müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

About Author