17- Şube Adres Değişikliği(A.Ş.)

GEREKLİ EVRAKLAR

2) Noter onaylı (17.2) Yönetim Kurulu Şube Adres Değişikliği kararı ( 1 asıl 2 fotokopi ) Merkezi başka bir Sicil Müdürlüğünde ise şube adres değişikliği kararını imzalayan yönetim kurulu üyelerinin seçiminin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi

3) Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres değişikliği söz konusu ise;

İlgili belediyeden alınan şubenin güncel adresini gösterir Numarataj Belgesi (1 asıl 1 fotokopi). Belgede tescilli eski adresinde belirtilmesi zorunludur. Eski adres olmayan belgeler kabul edilmeyecektir.

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

About Author