Categories Mesajlar

ODA AİDAT BORÇLARI 7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILACAKTIR.

Sayın Üyemiz;

ODA AİDAT BORÇLARI 7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILACAKTIR.

Sayın Üyemiz;

“7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 12/03/2023 tarih ve 32130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanun’a göre;

1. Üyelerimizin taksitlendirme imkânından faydalanabilmeleri için 31 Mayıs 2023 tarihine kadar Odamız Muhasebe Müdürlüğüne veya temsilciliklerimize kaşe ve imzalı dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (web sayfamızdan ve oda veznelerinden, matbu dilekçe temin edilebilir.) Üyelerimiz https://ebelge.tobb.org.tr adresinden başvuru yapabilirler.

2. Kanun 31 Aralık 2022 ve daha önceki dönemlere ilişkin vadesi geçmiş aidat borçlarını kapsamaktadır. (2022 ve öncesi yıllar) 2023 yılı aidat borçları yasa kapsamına dahil edilmemiştir.

3. Peşin ödeme yapmak isteyen üyelerimiz de 31 Mayıs 2023 tarihine kadar dilekçe ile müracaat ederek gecikme cezasız olarak anapara borçlarının tamamını ödeyebilirler.

4. Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuranların, borç taksitlerinin birincisini 30.06.2023 gün sonuna kadar,  kalanını ise aylık dönemler halinde ve azami toplam 9 eşit taksitte ödeme yapabileceklerdir (son taksit tarihi 29.02.2024). Yapılandırılan aidatların taksit ödemeleri aylık olarak yapılır ve ödeme süresinde kısmen veya tamamen bir taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal edilir.

5. Toplam anapara borç tutarları 31 Mayıs 2023 tarihine kadar kredi kartı (Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası Worldcard) ile 9 taksitte ödenebilir.

6. Bu Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların ilgili kanunda belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez. Sadece İcra dosyası kapatma harcı yasal olarak borçlunun sorumluluğunda olduğu için ilgili icra Müdürlüğü’ne ödeme yapmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI 

Ek; 7440 Sayılı Kanun’a göre borç yapılandırma başvuru belgesi


About Author