1- Yeni Kayıt(A.Ş.)

Bir Anonim Şirketin kuruluşunun tesciline ilişkin başvuru, Bakanlığın izniyle kurulacak olan anonim şirketlerde iznin alınmasını, diğer şirketlerde şirket sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüğünce veya Noterce onaylanmasını izleyen otuz gün içinde yapılır. Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça…

Devamını oku

2- Şube Açılışı(A.Ş.)

1. Tüzel Kişiler için (2.1)Oda Kayıt Beyannamesi(Şube yetkilileri tarafından imzalanmış), 2.  (2.2)Meslek Grubu Listesi(Şube yetkilileri tarafından imzalanmış), 3.  (2.3) Dilekçe (Şube yetkilileri tarafından imzalanmış),  4. Şube açılışına ilişkin noter onaylı (2.4)Yönetim Kurulu Kararı( 1 asıl – 2 fotokopi) 5. Pay…

Devamını oku

3- Merkez Nakli(A.Ş.)

1. (3.1)Oda Kayıt Beyannamesi (Yetkililer tarafından imzalanmış), 2. (3.2)Meslek Grubu Listesi (Yetkililer tarafından imzalanmış), 3. (3.3)Dilekçe (Yetkililer tarafından imzalanmış),  4. Kayıtlı olduğunuz Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenmiş belge  (1 adet asıl – 1 adet…

Devamını oku