Categories Gelen Duyurular KUTSO

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin ve Florlu Sera Gazlarının İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2023/4)

Ozon tabakasını incelten maddelerin ihracatına ilişkin usul ve esaslara ilişkin Tebliğ kapsamında; Montreal Protokolü’nün Pekin değişiklikleri uyarınca, Pekin değişikliklerine taraf olmayan (Ek-A da yer almayan) ülkelere Ek-1 ve Ek-2 de GTİP leri ile tanımları belirtilen malların ihracatı yapılamayacak; hidroflorokarbonlar ve hidroflorokarbon içeren karışımların ihracı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının iznine tabi olacak; 10/5/2023 tarihinden itibaren Ek-4 te listelenen kimyasalların dökme olarak saf halde, kullanılmış, geri dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş hidroflorokarbon olarak ihracında, her bir sevkiyat için hidroflorokarbon kontrol belgesi aranacak; Ek-4 te listelenen kimyasalları dökme halde kap içerisinde ihraç etmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin kontrol belgesi almak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının FARAVET programına kayıt olmaları zorunlu olacak.

Read More

TOBB Manşet Haberleri

About Author