Facebook

Kobi Stratejisi ve Eylem Planı Anketi

 2015-2018 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı(KSEP)

KOSGEB koordinasyonunda ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarlığı başkanlığında 2015-2018 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı(KSEP) hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. Bu doğrultuda KOBİ’lerin güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılması ve çevresel fırsatlar ile tehditlerin KOBİ’lerin bakış açısından tespit edilebilmesine yönelik olarak anket çalışması yapılmaktadır.

Hazırlanan anket http://anketsistemi.kosgeb.gov.tr/survey.aspx/ksep_gzft?d=tr-TR adresinden 21 Eylül 2014 tarihine kadar doldurulabilecektir.

Anketi KOSGEB’e kayıtlı olmayan KOBİ’ler de doldurabileceklerdir.

İyi çalışmalar dileriz.