Facebook

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dan alınan , 10.08.2017 tarihili 12546 sayılı yazıda; ABD'nin İran'a yöenelik 6 firmaya yaptırım yaptığı T.C. Dışişleri Bakanlığı’na iletildiği belirtilmiştir.

Gelen yazıda şu ifadeler yer verilmiştir; " İran’ın “Simorgh” adlı taşıyıcı füzeyi uzaya fırlatmasının ardından ABD Hazine Bakanlığı tarafından 28 Temmuz 2017 tarihinde yapılan, halen BM ve AB’nin yaptırım listesinde bulunan “Shahid Hemmat Industrial Group’a (SHIG) bağlı İran’da yerleşik 6 firmaya yaptırım uygulanmasının kararlaştırıldığına yönelik açıklama Vaşington Büyükelçiliğimiz tarafından T.C. Dışişleri Bakanlığı’na iletilmiştir. 6 Firmanın bilgileri ekte bulunmaktadır.

BM Güvenlik Konseyi’nin bu yaptırım kararları ülkemiz bakımından hukuki bağlayıcı nitelikte olup ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanması zorunludur. ABD ve AB’nin kabul ettikleri tek taraflı yaptırım karar ve uygulamaların ülkemiz açısından hukuki bağlayıcılığının bulunmadığı ancak, ABD yaptırımlarının sınır aşan etkiye sahip olması nedeniyle, yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla iş akdine girecek firma ve kuruluşlarımızın da dolaylı olarak yaptırımdan etkilenme olasılığı çerçevesinde alınan yaptırımlar hakkında bilgilendirme yapılmasında yarar görülmüştür"

üyelerimize önemle duyurulur.