Facebook

ALTSO'dan İnşaat Sektörüne Yönelik Örf ve Teamül Kararı

ALTSO'dan odamıza ulaşan yazılı açılamada;

"Odamızın ilgili meslek komitesinin 13.02.2012 ve 06/44 sayılı oturumunda,

Bölgemizde arsa sahipleri ile yüklenici arasında yapılan anlaşmalarda özel bir hüküm bulunmaması halinde arsa sahibi tarafından yükleniciye yeterli bir vekaletname verilerek, masrafları yükleniciye ait olmak üzere tüm işlemlerin yüklenici tarafından yapıldığı yönünde bir ticari adet ve teamülün oluştuğunu tespit edilmiş olup, odamız meclisinin 21.02.2012 tarih ve 06/39 sayılı oturumunda bu temülün uygunluğuna karar verilerek, 08.06.2012 tarih ve 2012/45 sayılı onayı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır" denmektedir. 

Tüm üyelerimize duyurulur.