Facebook

Tahdit İşlemleri İlçe Komisyonları Görevlendirilmeleri

 Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğü’nden alınan 26.01.2016 tarih ve 16001592-1024-1447-4481 sayılı yazıda;

UKOME Genel Kurulunun 30.12.2015 tarih ve 2015/12-696 sayılı kararı ile; 6360 Sayılı Kanun kapsamında Büyükşehir sınırlarına dahil edilen 14 ilçede ticari olarak servis taşımacılığı faaliyeti gösteren gerçek ve tüzel kişi taşımacıların araçlarına tahdit getirilmesi sürecinin usul, esas ve şartlarının belirlendiği bildirilmiştir. 

İlgili karar gereği; tahditli plaka başvurularının ilçelerde oluşturulacak ilçe komisyonlarıncadeğerlendirilmesine ve değerlendirmelerin  UKOME Genel Kuruluna rapor halinde sunulmasına karar verildiği bildirilmiştir.  

İlgili üyelerimize duyurulur.

Karar için aşağıdaki dosyalara tıklayınız. 

UKOME Genel Kurul kararı