Facebook

ÜYE KAYITLARININ KONTROLÜ

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 10.maddesine göre iki yıldır aidat ödemeyen ve/veya adresleri ve durumları tespit edilemeyen üyelerin aidat tahakkukları durdurularak, meslek grupları ve seçmen listelerinden kayıtları silinecektir. Meslek grubu ve seçmen listelerinden silinen üyelerin adres ve durumları hakkında Odamıza bilgi verildiği ve / veya geçmiş dönem tüm aidat borçlarını ödedikleri takdirde aidat tahakkukları başlatılarak, meslek grubu ve seçmen listelerine yeniden kaydedilecektir.

Üye kayıtlarının güncellenmesi ile ilgili işlem neticesinde üyelerimizin herhangi bir hak kaybına uğramaması için tüm üyelerimizi Oda kayıtlarının güncelliği konusunda www.kumlucatso.org.tr adresinde yer alan “Üye Sorgulama” bölümünü seçerek inceleme yapmaya, adres ve durumlarındaki değişiklikleri “Bilgi Güncelleme Beyan Formu” nu doldurarak mutlaka ıslak imzalı şekilde Oda Sicil Müdürlüğü’ne teslim etmeye, ayrıca Kumluca Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne tescil ettirmeye ve/veya Oda aidat borçlarını ödemeye davet ederiz.

01.02.2016 Cuma gününe kadar kayıtlarını güncellemeyen üyelerimiz Oda kayıtlarının doğruluğunu kabul etmiş sayılacak ve 5174 sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince işlem yapılacaktır.


Üyelerimize önemle duyurulur.

Ek: 1. Üye Bilgi Güncelleme Formu.

Ek: 2.  Aidat Borcu Sebebiyle Askıya Alınacak Üyeler Listesi.