Facebook

Mesleki Yeterlilik Belgeleri ile İlgili Çok Önemli Duyuru!

Bilindiği üzere, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değişiklikle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların ve çalışmak isteyenlerin mesleki yeterlilik belgesi almaları zorunlu hale gelmiştir.

Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişilerin çalıştırılması halinde işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğü tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilecektir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğlerinde belirtilen mesleklerde, sınavlarda başarılı olan kişilerin 31.12.2017 ya kadar belge masrafı ve sınav ücreti,31.12.2018 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar ise belge masrafı ve sınav ücretinin yarısı brüt asgari ücretin yarısını geçmeyecek şekilde ve  tahsis edilen bütçe dahilinde  İşsizlik Sigortası Fonundan sağlanacaktır.

Bu kapsamda MEYBEM A.Ş. 12 alanda akredite olmuş bulunmaktadır. Odamız bu kapsamda MEYBEM A.Ş. ile yoğun bir işbirliği içerisinde olacaktır.

Söz konusu 12 alanda “Mesleki Yeterlilik Belgesi” almak isteyen üyelerimizin odamıza başvurmaları gerekmektedir.

İrtibat No: 889-0707-Dahili-5