Facebook

ÇEVRE GÖREVLİLERİNE VİZE EĞİTİMİ DÜZENLENECEKTİR

21.11.2013 tarihinde yayımlanarak 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren (Değişik:06/05/2014- 28992) Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğin “Eğitim” başlıklı 17. Maddesinde “Bakanlık, belge sahibi çevre görevlilerine yılda en az bir kez eğitim verir veya verdirir. Çevre görevlileri vize dönemi içinde en az bir kere bu eğitime katılmak zorundadır. Eğitim ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” hükmü yer almakta olup, bu kapsamda bu eğitim yalnızca 2010 yılında ve 31 Ocak 2011 ‘e kadar belge alan ve 31 Ocak 2016 tarihinde 5 yıllık “Çevre Görevlisi Belge” süresi sona erecek olan çevre görevlilerini kapsamaktadır. Çevre Görevlisi Vize Yenileme Eğitimi; 2-3-4 Aralık, 7-8-9 Aralık ve 28-29-30 Aralık 2015 tarihlerinde 3 grup olmak üzere ANKARA’da düzenlenecektir.