Facebook

İş Sağlığı ve Güvenliği İşveren Eğitimleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 04.01.2016 tarihli ve 0515/517-27 sayılı yazısı. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan "İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik" in 29.06.2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı,

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği(İSG) Kanunu'na göre, 10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için İSG hizmetleri yükümlüğünün 1 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe gireceği,

Bahse konu Yönetmeliğin Md.10(1)'de "Eğitimler; açık öğretim sistemi ile eğitim vermede yetkin, her ilde sınav merkezi, büro ve akademik danışmanlık hizmetleri bulunan üniversitelerce Bakanlıkla protokol yapmak suretiyle verilir." hükmünün yer aldığı

Bu kapsamda, İşveren veya İşveren Vekillerine yönelik yapılacak İSG Eğitim Programları ile eğitim sonu yapılacak Sınavların Anadolu Üniversitesi'nce yürütüleceği ve ilk e-sertifika eğitim programına ilişkin başvuruların 28 Aralık 2015 - 15 Ocak 2016 tarihleri arasındahttp://esertifika.anadolu.edu.tr adresinden yapılacağı,  İlgi yazı ile bildirilmiştir. Bilgi ve gereği için arz ve rica ederiz.