Facebook

TZOB Meslek Standartları 

Türkiye Ziraar Odaları Birliği (TZOB), Mesleki Yeterlilik Kurumu ile imzaladıkları işbirliği protokolü kapsamında, "Tohum Yetiştiricisi - Seviye 3" ve "Fidan Yetiştiricisi - Seviye 3" mesleklerine ait taslak meslek standartları hazırlamıştır.

http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2411&lst=DuyurularListesi adresinden ulaşılabilen söz konusu taslak yeterlilikleri değerlendirerek, taslaklarla ilgili görüş ve önerilerinizi, 03 Ağustos 2015 tarihine kadar Odamız web sitesinde yer alan "Görüş Bildirim Formu" vasıtasıyla tarafımıza bildirmeniz gerekmektedir.