Facebook

UKRAYNA HK. 

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıda, Ukrayna Bakanlar Kurulu’nun “Geçici Olarak İşgal Edilmiş Ukrayna Topraklarına Giriş ve Çıkış Usulleri” konulu Kararı’nın, 8 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı’nda, yabancı uyruldularm ve vatansızlann belirli kontrol noktaları üzerinden ve özel izne dayalı olarak Kırım’a giriş-çıkış yapabilmelerine ilişkin usuller ayrıntılı olarak belirtilmektedir. Özetle, yabancıların ve vatansızların Kırıın’a girişleri ve Kırım’dan çıkışları, bugüne kadar yalnızca Kontrol Noktalarrndaki Devlet Sınır Servisi yetkililerinin iznine tabiyken, söz konusu uygulamayla, Devlet Göç Servisi’nin yerel şubelerine önceden yapılacak basvuruya istinaden verilebilecek özel izne bağlı kılınınış; ayrıca Kınnı’a girişler yalnızca bu belgede öngörülen amaçlarla sınırlandırılarak turistik amaçlı seyahatlerin önü kapatmıştır.

Karar’a ilişkin detaylı bilgi notu, TOBB web sitesinin (www.tobb.orgir) “Hizmetler/Uluslararası İş İmkanları—Ülke Duyurulan-Ukrayna” bölümünde yer almaktadır.

Üyelerimize duyurulur.