Facebook

Lojistik Sektörü.

Lojistik sektöründe gerekli belgeleri olmadan iş yapan şirketlerle çalışmanın doğuracağı sakıncalar hakkında üyelerimizin bilgilendirilmelerine ilişkin Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından alınan 07.05.2015 tarihinde.

Odamız 48. Meslek Komitesince 13.04.2015 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda;

‘Lojistik sektöründe gerekli belgeleri olmadan iş yapan  şirket ve kişiler ile çalışmanın doğuracağı sıkıncalar  hakkında iş dünyasının bilgilendirilmesi ve cezai hükümlülüklerinin hatırlaması gerekmektedir.

Bu kapsamda belgesiz iş yapan şahıs ve firmaların sektör için olumsuz sonuçlara yol açtığı, özellikle Bursa bölgesinde çoğalan bu sıkıntının tüm ülkede de yaşanmakta olduğu görülmektedir. Usulsüz rekabete yol açan ve belge sahibi Lojistik firmalarını mağdur eden bu sorun karşısında firmaların bilgilendirilmesi gerekmektedir .  Seçim yaparken belgeli firmaları seçmemeleri durumunda kendine de doğacak parasal cezai sonuçların önemle hatırlatılması gerekmektedir. Bu sebeple konu ile ilgili olarak TOBB nezdinde girişimde bulunularak  Türkiye’deki tüm Oda ve Borsaların bilgilendirilmesi.’

Hususları karar altına alınmıştır.

Komitemizce alınan karara istinaden; Lojistik firmalarını sıkıntıya yönlendiren bahse konu sorunun çözümü konusunda Birliğimizce  girişimde bulunulması hususu bilgilerinize arz olunur.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,