Facebook

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nin bağlı ortaklığı.

Başkanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan alınan 13.03.2015 tarih ve 86039450/1553 sayılı, 

Özelleştirme kapsam ve programında bulunana, Türkiye Halk Bankası A.Ş. bağlı ortaklıklarından Halk ve Emeklilik A.Ş.'nin %90 'lık kısmının "blok satış" yöntemi ile özelleştirilmesi, ihalenin sonuçlanmasını müteakip ihaleyi kazanan Alıcı'nın , talep etmesi halinde kalan %10 oranındaki Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.' ye ait hissenin de, Alıcı'ya ihalede oluşan bedel üzerinden yapılacak hesaplama ile satılmasına ilişkin süre uzatım ilanı üyelerinize duyurulmak üzere.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Saygılarımızla,