Facebook

Erasmus+ Projesi Anket Çalışması.

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından uygulanan "Nisillleri Bilgilendirmede Girişimcilerin Eğitimi ve Mikro-KOBİ'ler için Başarılı Örgütsel Yedekleme Planının (InToGeneration)" adlı Erasmus+ projesi kapsamında bir anket çalışması yapılmakta olup, bahse konu projesinin önemli çıktılarından biri olan anketin Oda ve Borsalarımıza üye KOBİ'ler tarafından doldurulması için desteğiniz talep edilmiştir.

https://surveymonkey.com/s/DDNZVN7 internet adresinde çevrimiçi olarak doldurulması gereken anketin üyelerimize duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Saygılarımla,