Facebook

2014 yılı Turizm Sektör Toplantısı ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurulu kararları toplantı tutanağı

  2014 yılı Turizm Sezonunun başlaması  nedeniyle ilçemizdeki turizm  sektör temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve kamu kurum kuruluşları ile sezon öncesinde ve sezon süresince oluşabilecek sorunların çözümü ve turizmi etkileyen olumsuz faktörlerin ortadan kaldırılması ile ilgili olarak 2014 Turizm Sektör Toplantısı 17.04.2014 Perşembe günü saat 15.15’de Kaş Belediyesi toplantı salonunda İlçe Kaymakamımız Başkanlığında gerçekleştirilmiştir.

 Yine toplantı kararlarının uygulanacak işlemlerde yasal dayanağı açısından konu İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 28.04.2014 tarihinde saat 10:00’da Kaş Kaymakamı Selami KAPANKAYA başkanlığında aşağıda isimleri yazılı bulunan üyelerin iştiraki ile toplanarak 2014/4 sayılı toplantıda aşağıdaki hususları görüşmüş ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun27 Maddesi gereğince’’Umumi hıfzıssıhha meclisleri mahallin sıhhi ahvalini daima nazarı dikkat önünde bulundurarak şehir ve kasaba ve köyler sıhhi vaziyetinin ıslahına ve mevcut mahzurların izalesine yarayan tedbirlerialırlar’’hükmü gereğince aşağıdaki kararların alınmasınıkararlaştırılmıştır.Toplantılar sonunda alınan kararlar şunlardır;

1-İnşaat ve moloz atıklarının rastgele çevreye atılmaması konusunda  Kaş Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca gerekli denetimlerin yapılması,uymayanlar hakkında yasal işlemlerin yukarıda belirtilen kurumlarca yapılması,

2-İlçemizde faaliyette bulunan otel,motel,lokanta, restaurant, cafe, bar,çay bahçesi, fast food ve benzeri işyerlerinde tek tip kıyafet giyilmesinin hijyen,    kamu sağlığı ve turizm faaliyetinin gereklerinden olduğu, bu işyerlerinde garson, komi ve sair personelin yaptıkları göreve göre tercih edilebilecek farklılıklar hariç tek tip kıyafete geçilmesi ve göğüs kısmında görevlinin tercihen isminin veya soy isminin yazacağı isimlik olması, bu            elbiselerin periyodik temizliğine dikkat edilmesi kararı alınmış olup, uymayanlar hakkında belirtilen hususun  Kabahatler Kanununa göre ilgili kurumca  idari yaptırım kararı uygulanmasına,

3- Limanağzına yolcu taşıyan teknelerden can ve mal emniyeti açısından asgari şartları taşımayanların Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığınca tetkik edilerek kontrol-denetim sonucuna göre seyr-i  seferden men edilmesi,

4- İlçemizde günübirlik tur düzenleyen  teknelerle, Limanağzı Plajına ve günübirlik olarak Tur düzenleyen Teknelerin Kaptan ve mürettebatlarının denizcilere uygun kıyafet giymeleri, giymeyeler hakkında yasal işlemlerin Sahil Güvenlik Bot Komutanlıklarınca ve Kaş Liman Başkanlığınca yapılması,

5-İlçemizde faaliyette bulunan Taksi işletmelerinde görev yapan şoförlerin ve şehiriçi minibüs şoförlerinin,  Şoförler odasınca tespit edilecek kendilerine uygun tek tip kıyafet giymeleri, giymeyenler hakkında Belediye Başkanlığınca  ve yetkili kurumlarca yasal işlem yapılması,

6-Otel,motel,Plaj işletmesi, Restaurant ve tüm turizm işletmecileri, çay bahçeleri v.s. gibi her türlü işletmenin onaylı etiket ve onaylı fiyat tabelalarının bulunması ile bu liste etiket, menü ve tabela fiyatlarının ilgisine göre Kaş Belediye Başkanlığı ve Ticaret Sanayi Odasına en geç 31 Mayıs 2014 tarihi itibariyle onaylattırılması, onaylattırmayanlar hakkında yasal işlemlerin Kaş Belediye Başkanlığınca yapılması,

7-Kaş ve Kalkanda trafiğe kapalı alanlarda motorsikletler ve elektrikli bisikletlerin seyrinin can ve mal güvenliği açısından yasaklanması,uymayanlar hakkında yasal işlemlerin Belediye Başkanlığınca,İlçe Emniyet Müdürlüğü ve ilçe Jandarma Komutanlığınca yapılması,

8-Kaldırımların ve meydanların  masa,sandalye, meşrubat, içki ve ticari buzdolapları gibi engelleyici eşyalarla işgali yayaların yer   yer düşüp sakatlanmalarına, kaldırımda yürüyemediği için kişilerin araç yolu içinden yürümesine sebebiyet vermekte bu durumda kazalara ve başka olumsuzluklara sebebiyet vermektedir. Kaldırım ve meydan işgallerinin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi, yaya trafiği akışını engelleyen durumların bertarafının özellikle Kaş ve Kalkanda Belediye Zabıtasınca takibinin yapılması, uymayanlar hakkında yasal işlemlerin Belediye Başkanlığınca yapılması,

9-İlçemizde faaliyette bulunan Plaj işletmeleri ve kıyıda bulunan işyerleri; kıyıları herkesin kullanımına açık olduğuna ve herkesin plajları kullanmaları yönünde gerekli tedbirleri almaları,

10-Hanutçuluk ve çığırtkanlık ile müşteriyi-turisti ve çevreyi rahatsız edici davranışlardan kaçınılması hususunda gerekli bilgilendirme,uyarı süreci ve sonuçta uymayanlar hakkında Kaş Belediye Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca koordineli denetimler yapılarak cezai işlemlere başlanılması tespit edilenler hakkında ilgili kurumlarca İdari Yaptırım Kararı uygulanması yada işyerlerinin geçici bir süreliğine faaliyetten men edilmesi

11-Turistlere tur düzenleyen, kiraya verilen,Transfer yapan ve Jeep-Safari düzenlenen araçların bakım ve onarımlarının yapılması,  Sürücülerin dikkatli seçilmesine ve trafik kurallarına uymalarına, aksi takdirde araçların trafikten men edilmesine ve gerekli yasal işlemlerin  İlçe Emniyet Müdürlüğü,İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğince yapılmasına,

12-Kaçak içki konusunda denetimlerin arttırılmasına ve tespit edildiği taktirde ciddi cezai işlemlerin ilgili Kurumlarca  uygulanmasına,

13-İşletmelerin yüzme havuzlarının, hamam, saunalarının ve spalarının hijyenine özellikle dikkat etmelerine ve gerekli hijyenin sağlanmasına, sağlamayanlar hakkında yasal işlemlerin ilgili kurumlarca yapılmasına,

14-ilçemizin cadde ve sokakları ile ilçemizde faaliyette bulunan işyerlerinin engelli vatandaşların rahatça tatillerini yapabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapmaları, yapmayanlar hakkında yasal işlemlerin ilgili kurumlarca yapılması,

15-İşletmelerde, plajlarda can güvenliği açısından yüzme alanlarının dubalarla çevrilerek kontrolü,dip temizliği, gerekli hallerde cankurtaran istihdamı,yüzme alanlarının su sporları yapılan alanlardan emniyet açısından uygun araçlarla ayrılmasına,

       Belirtilen hususların Kaş Belediye Başkanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, Sahil Güvenlik Bot Komutanlıkları ve Liman Başkanlığınca  ilgisine göre yetkili kurumca işletmelere tebliğ edilmesi ,alınan kararların  takibinin  ilgili ve yetkili kurum ve  kurumlarca yapılması ve uymayanlar hakkında işletmelere ve kişilere  özellikle30 Mayıs 2014tarihinden itibaren cezai işlemlere ağırlık verilmesi, ilçemiz turizmini olumsuz etkileyecek olan hususlara karşı tüm tedbirlerin ilgili  işletmelerce  alınması, alınan tedbirlerin ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından ve sivil toplum kuruluşları (Kaş Turizm Tanıtma Derneği,kaş Lokantacılar Derneği,Kaş Turistik Otelciler Derneği, Kalkan Restorantçılar Derneği, Kalkanlılar Derneği,Patara Kültür derneği vb) ile Meslek odaları (Şoförler Odası,Esnaf Sanatkarlar Odası,Ticaret Sanayi Odası vb) takibinin yapılması,duyurulması ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması ve herhangi bir olumsuzluğa neden olunmaması için gerekli duyarlılığın gösterilmesine karar verilmiştir.