Facebook

Tibbi Cihaz Satişi Yapan Firmalarin Dikkatine

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan 06.02.2015 tarih ve 2477 sayılı yazıda 15 Mayıs 2014 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ile Tıbbi cihaz satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini sürdürmek için yetki belgesi almaları zorunlu hale getirilmiştir. Yetki belgesi alabilmek için işletmelerin bazı koşulları yerine getirmesi istenmektedir.

Bu koşullardan biri personelin belgelendirilmesidir. Medikal market, distribütör ya da bayi olarak tıbbi cihaz satışı yapan tüm işletmelerin mutlaka; belgeli bir sorumlu müdür bulundurmaları, bu işletmelerde satış, tanıtım ve klinik destek elemanını olarak görev yapan tüm personelin belgelendirilmeleri şartı getirilmiştir. Belge alabilmek için yönetmelikte belirtilen eğitim şartını yerine getirmek veya yönetmeliğin yayınlandığı 15.05.2014 tarihinden itibaren 18 ay içinde eğitime katılarak bu belgeyi almak gerekmektedir. Yönetmelikte yayımlanan 18 aylık süre 15 Kasım 2015 tarihinde dolacaktır.

İşletmelerin ve çalışanların bu süre içinde herhangi bir hak kaybına uğramamaları için yönetmelik ve eğitim konusunda Birliğinize bağlı tüm ticaret, sanayi ve esnaf odalarını bilgilendirerek, tıbbi cihaz/ medikal alanında faaliyet gösteren mensuplarına konunun duyurulmasının sağlanması, eğitimlerle ilgili bilgiye www.tcesis.org adresinden ulaşabileceklerini ve 0850 450 45 45 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.