Facebook

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınmasına Dair Yönetmelik Değişikliği

Sayın Üyemiz ;

Birliğimizin girişimleri sonucunda 17.08.2014 tarih ve 29101 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte, aşağıda belirtilenler başta olmak üzere bir kısım değişikler yapılmıştır.

Buna göre;

5 inci madde 4 üncü fıkrada yapılan değişiklik ile, ADR' ye taraf bir ülkenin yetkili otoritesinde yetkilendirilmiş kuruluşlarca yapılan ambalaj testleri ile ambalajlara UN numarası verilerek sertifikalandırılmasına olanak sağlanmıştır.
Geçici 3 üncü madde 1 inci fıkrada yapılan değişiklik ile Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi 30.06.2015 tarihine kadar aranmayacağı,
Geçici 4 üncü madde 1 inci fıkrada yapılan değişiklik ile , tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etme veya tehlikeli madde danışmanından hizmet alma zorunluluğunun 31.12.2014 tarihine kadar aranmayacağı,
Geçici 7 inci madde eklenerek 24.10.2014 tarihinden önce üretilmiş olan ambalajların için yurt içi tehlikeli madde taşımacılığında kullanımına 31.12.2014 tarihine kadar müsaade edileceği hüküm altına alınmıştır.
Yönetmelik değişikliğine www.kugm.gov.tr ve www.tmkt.gov.tr adreslerinden ulaşılabilmektedir.