Facebook

2015 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, 2015 yılı teklif çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile toplam 17.000.000 TL tutarında destek kullandıracaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

 

1-) Alternatif Turizmin Desteklenmesi Mali Destek Programı

Referans: TR61/15/TRZMİ (Kar Amacı Güden Kurumlar)

     TR61/15/TRZMK (Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar)

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Kar Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar
  • Kamu Kurum ve Kuruluşları,
  • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları,
  • Üniversiteler,
  • Kar Amacı Gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler),
  • 5355 sayılı Kanun Kapsamındaki Mahalli İdare Birlikleri,
  • Kar Amacı Gütmeyen Birlik ve Kooperatifler
 • Kar Amacı Güden İşletmeler
  • KOBİ tanımına uyan işletmeler
  • Kar amacı güden özel işletme, kooperatif, birlik, belediyelere bağlı kar amacı güden şirketler, diğer tüzel kişiler (anonim şirketler, limited şirketler, şahıs şirketleri vb.) .

Bütçe

Toplam Bütçe: 5.500.000 TL

  Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar Kar Amacı Güden İşletmeler
Asgari Destek Oranı %25 %25
Azami Destek Oranı %80 %50
Asgari Destek Tutarı  50.000 TL
Azami Destek Tutarı  500.000 TL

Son Başvuru Tarihi

İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 10.04.2015

Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 17.04.2015 Saat:17:00

 

2-) Yenilikçi Teknolojiler Mali Destek Programı

Referans: TR61/15/AEGEİ (Kar Amacı Güden Kurumlar)

     TR61/15/ARGEK (Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar)

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Kar Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar
  • Kamu Kurum ve Kuruluşları
  • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları
  • Üniversiteler
  • Organize Sanayi Bölgeleri Müdürlükleri
  • Kar Amacı Gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Sendikalar vb.)
  • 5355 sayılı Kanun Kapsamındaki Mahalli İdare Birlikleri
  • Kar Amacı Gütmeyen Birlik ve Kooperatifler
 • Kar Amacı Güden İşletmeler
  • KOBİ tanımına uyan işletmeler
  • Kar amacı güden özel işletme, kooperatif, birlik, belediyelere bağlı kar amacı güden şirketler, diğer tüzel kişiler (anonim şirketler, limited şirketler, şahıs şirketleri vb.)

Bütçe

Toplam Bütçe: 8.000.000 TL

  Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar Kar Amacı Güden İşletmeler
Asgari Destek Oranı %25 %25
Azami Destek Oranı %80 %50
Asgari Destek Tutarı  50.000 TL
Azami Destek Tutarı  750.000 TL

Son Başvuru Tarihi

İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 10.04.2015

Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 17.04.2015 Saat:17:00

 

3-) Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı

Referans: TR61/15/YNE

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Belediyeler,
 • Kar Amacı Gütmeyen Birlik ve Kooperatifler
 • Organize Sanayi Bölgesi Yönetimleri

Bütçe

Toplam Bütçe: 3.500.000 TL

Asgari Destek Oranı %25
Azami Destek Oranı %80
Asgari Destek Tutarı  100.000 TL
Azami Destek Tutarı  1.000.000 TL

Son Başvuru Tarihi

İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 10.04.2015

Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 17.04.2015 Saat:17:00

DETAYLI BİLGİ VE BAŞVURU İÇİN: http://www.baka.org.tr/2015-yili-mali-destek-programlari-H1657.html