Facebook

Çevre ve Şehircilik Bak. Bildirim Hk.

 SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB'nin 26.01.2015 tarihli ve 0512/1505 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Bakanlıklarınca hazırlanan "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik" in 11/12/2013 tarihli ve 28848 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.

Anılan yönetmelik kapsamında kimyasal madde veya karışım imalatçıları veya ithalatçıları tarafından yapılması gereken "Sınıflandırma ve Etiketleme Bildirimleri"nin, 01/06/2015 tarihinden önce piyasaya arz edilen zararlı maddeler için olup, bildirimlerin www.online.cevre.gov.tr adresinde yer alan "Kimyasal Kayıt Sistemi" kullanılarak yapıldığı belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,